• Български
  • Ελληνικά
  • Polski
  • English

Nasze działania

Pracujemy z nauczycielami i nauczycielkami wychowania przedszkolnego i edukatorami pracującymi z małymi dziećmi budując ich wiedzę na temat pochodzenia i produkcji żywności, handlu oraz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy w nabywaniu nowych umiejętności i pracy dydaktycznej.  Robimy to poprzez:

  • wykorzystanie pedagogiki przeżyć do wprowadzenia idei współzależności, harmonii i sprawiedliwości,
  • kontaktowanie dzieci i placówek z lokalnymi rolnikami, rzemieślnikami i drobnymi producentami dzieki czemu dzieci lepiej rozumieją związek między tym co lokalne i globalne,
  • regularne spotkania i warsztaty dla kadry pedagogicznej placówek zaangażowanych w realizację projektu, oraz wspólną pracę nad rozwijaniem materiałów wykorzystywanych w projekcie,
  • wsparcie praktyków w rozwijaniu współpracy z rodzicami i rodzinami, wspólnym uczeniu się.